Better safe than sorry

22 februari 2022
faillissement

Niet meer kunnen betalen: de grootste nachtmerrie voor een onderneming. Voor veel ondernemers is Corona het bewijs. De omzet stagneert dramatisch, kosten lopen door, crediteuren willen geld zien, faillissement dreigt. Daarmee hoeft de zaak overigens nog altijd niet als compleet verloren te worden beschouwd. Continuïteit hangt namelijk af van hoe goed u uw risico-aversiteit-beleid op orde heeft. Van vitaal belang, helemaal in onzekere tijden.

Denk daarbij aan debt for equity (lening omzetten in aandelen, portability clause (geen opeisingsgrond bij verkoop), payment in kind notes (een vorm van waardepapier, vaak ongesecureerd en structureel achtergesteld, maar wel op een bepaald moment opeisbaar), en intercreditor agreement (een overeenkomst met alle financiers tezamen). Maar ook aan cross-default bepalingen (ter voorkoming van faillissement), risk restructuring (risicomijdend herstructureren), distressed disposal mechanics (gericht op uitstel van betaling), lock up-agreements (verbodsbepalingen) of de bepalingen in de inkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. En als dat geen zoden aan de dijk zet, is er altijd nog de WHOA (het buitengerechtelijk akkoord).

Bel met Eppo Horlings voor een analyse van de risico’s die u loopt en — belangrijker —, het voorkomen ervan, en ontdek waar accountancy verder gaat dan afvinken en decharge.

Overigens komen alle bovenstaande strategieën uitgebreid aan de orde in onze cursorische discussie-bijeenkomst ‘De geheimen van de jaarrekening’. Mocht u die willen bijwonen of in-company meemaken, kijk dan op onze website voor meer informatie.

Voor de advertentie van 22 februari in het FD kunt u hier klikken.