Business Audit

De Business Audit richt zich op de maximale expressie van het talent (de “unique selling points”) van de onderneming.

-Is de bedrijfsmissie gebaseerd op de technische faciliteiten of op de vraag uit de markt?

-Benadrukt de strategie de omzet of de kosten?

-Wordt er gewerkt aan een optimale benutting van de capaciteit of laat de onderneming zich dirigeren door de wensen van de klant?

De Business Audit kent drie invalshoeken die zich richten op de kern van het bedrijf. Het draagvlak van de organisatie, de strategie waarmee de onderneming wordt gestuurd en de oriëntatie op de markt. Met aandacht voor het detail en zicht op het geheel.

Afzonderlijk komen aan de orde:

  1. De Activa Audit.
  2. De Kosten Audit
  3. De Financierings Audit
  4. De Rentabiliteits Audit
  5. De Informatie Audit

1. De Activa Audit.

Investeren in activa is bepalend voor de productiecapaciteit van de onderneming. De samenhang tussen de doelstellingen en de daarvoor vereiste productiecapaciteit is daarbij aan de orde.

Wat is de effectiviteit van de investeringen? Wat zijn de sterke kanten van het investeringsbeleid? Aspecten als financieringsvoorwaarden (lease of integrale financiering), risico’s, de bezettingsgraad van het productieapparaat, het volume, cashmanagement en de mogelijkheid van uitbesteden ten opzichte van zelf doen. Wat is de wisselwerking tussen marktinvloeden en de effectiviteit van uw investeringen?

Omloopsnelheid is waar het om gaat. Maar is de organisatie bereid om te bewegen?

2. De Kosten Audit

Het is de markt die de prijs dicteert. Niet de prijs maar het kostenniveau bepaalt de concurrentiekracht. Waaruit bestaan de directe en indirecte kosten en hoe verhouden zij zich tot de in de branche geldende normen? Met een scherpe kosten baten strategie wordt het “break even point “verlegt ten gunste van het rendement.

Welke kosten dragen wel en welke kosten dragen niet bij aan de winst? Waar ligt het evenwicht tussen kostprijs en de prijsruimte die de markt biedt? Wat zijn uw belangrijkste “cost-drivers”?

Niet het defensief besparen maar het strategisch offensief beheersen staat centraal in de Kosten Audit

Strategische kostenbeheersing gaat samen met veranderen. Maar is de organisatie daartoe bereid?

3. De Financierings Audit

Bepaalt de financiële structuur de ondernemingsruimte of is de bedrijfsstrategie bepalend voor de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd? Welke speelruimte biedt de huidige financiële structuur om alert te reageren op nieuwe kansen en bedreigingen? Wat is het financiële weerstandsvermogen van de onderneming? Hoe is de onderneming juridisch gestructureerd en zijn alle mogelijke risico’s daarbij voldoende onderkend? 

Beheersing van risico’s is de belangrijkste voorwaarde voor financiering. Maar is de onderneming onder “control”?

4. De Rentabiliteits Audit

Rentabiliteit is een van de belangrijkste voorwaarden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Diepgaand onderzoek biedt het kritische perspectief om vanuit een overall inzicht tot een hogere rentabiliteit te komen. Het kan leiden tot een nadere toonzetting van het beleid. Een nieuw ritme voor bedrijfsactiviteiten dat het tempo aangeeft voor ontwikkelingen op het gebied van activa, kosten en financiering. De rentabiliteitsaudit geeft aan waar winst wordt gemaakt en verlies wordt geleden. 

Het ritme wordt aangegeven door de dirigent. Leiding geven staat centraal.

5. De Informatie Audit

Openstaan voor signalen van zowel binnen als buiten de organisatie is voorwaarde voor ondernemen. Onvolledige of vervormde informatie kan u op het verkeerde been zetten. Met funeste gevolgen. Een goede informatiestroom vormt de partituur voor de strategische sturing van de onderneming. Houd de communicatie doorzichtig. Periodieke communicatie tussen management op basis van de juiste financiële informatie is een voorwaarde voor verantwoord sturen van de onderneming.

Informatie leidt tot communicatie. De rol van financiële informatie is daarbij niet weg te denken.

Publicaties

Met betrekking tot de Business Audit verschenen de volgende publicaties van de hand van E.H.Horlings RA (oprichter Horatio):

I. Balanslezen: Wat zeggen die cijfers?

Dit boekje ( 62 pagina’s) gaat over:

a. Het ontstaan en de inrichting van de balans.

Met het antwoord op 12 vragen en een uitgewerkt voorbeeld wordt het ontstaan en de inrichting van de balans weergegeven.

b. De waardering van op de balans voorkomende posten

Met het antwoord op 30 vragen wordt de problematiek van waarderen volledig zichtbaar gemaakt.

c. De financiële analyse

Met het antwoord op 21 vragen wordt de problematiek van de financiële analyse uiteengezet.

d. Rentabiliteit

Met het antwoord op negen vragen wordt het bewustzijn over de winstgevendheid naar een hoger plan gebracht.

e. De geconsolideerde balans

Antwoord wordt gegeven op de vraag of afgegaan kan worden op de uit de geconsolideerde balans blijkende liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

f. Het boekje sluit met een voorbeeld van de balans van drie bedrijven waarin het in het boekje behandelde nader aan de orde komt en afsluit met de vraag: wie van de drie bedrijven heeft de beste balans?

II. Businessplanning: waar bent u mee bezig?

In dit boekje wordt aan de hand van 73 vragen in tien hoofdstukken antwoord gegeven op de vraag waar het om gaat bij businessplanning.

Achtereenvolgend komen aan de orde:

Strategische planning

Businessplanning

Doelstellingen

Forecasting (Voorspellen)

Organisatiestructuren

Management control

Marketingplanning

Financiële planning

SWOT analyse en GAP planning

Het maken van een businessplan

III. Hoor de kassa rinkelen!

In dit boekje ( 93 pagina’s) komen de drie essenties van de financiële besturing aan de orde

  1. Balanslezen in één minuut
  2. Financiële besturing op één hand
  3. Misleiding ontdekken in één oogopslag

IV. Return on Purpose.  Purpose méér dan een doel op zich.

Dit boekje, uitgeven in de vorm van een “Paper”. (34 pagina’s) behandelt de zin van het bestaan en winstgevendheid van de onderneming.

Het is een nieuw paradigma als basis voor duurzaam ondernemen en financieren.

Het behandelt:

De ingrediënten van duurzaam ondernemen: bewegen, veranderen en beheersen

De rentabiliteit als uitkomst van duurzaam ondernemen

Compliance als basis voor duurzaam organiseren

De dynamische Horatio-formule als grondslag voor duurzaam financieren

Purpose als duurzame “driver” van ondernemingen en organisaties

V. De Integrale Financiële Benadering

Een boekje ( 47 pagina’s) waarin een aanzet wordt gegeven tot het stimuleren van maatregelen (81 maatregelen) op het gebied van het managen van activa, kosten, financiering en winstgevendheid.

Bovenstaande boekjes zijn geschreven voor de samenwerking tussen non-financials en financials.

De boekjes zijn verkrijgbaar bij de boekhandel dan wel bij het secretariaat van Horatio. 0207147100

VI. De Horatio Business Audit ® : Handleiding

Een handleiding ( 37 pagina’s) ten behoeve van de uitvoering van de Business Audit. Dit handboek is uitsluitend bestemd voor cursisten. 

Contact

Wij slaan uw gegevens op conform ons privacybeleid.

* Velden met een * zijn verplicht

Nieuws