Financieel onderzoek

Horatio Assurance Group verricht financieel onderzoek met name wanneer er sprake is van conflictsituaties. Deze zaken worden in beginsel uitgevoerd door een registeraccountant die ook opgeleid is tot MfN mediator (Mediatorsfederatie Nederland, voorheen het Nederlands Mediation Instituut).

U kunt Horatio Assurance Group inschakelen voor verschillende zaken die een financieel onderzoek met mediation behoeven, waaronder:

  • Het verstrekken van zekerheid over de juistheid van een afrekening
  • Een (second) opinion van een jaarrekening
  • Een (second) opinion van een schaderapport
  • Een (second) opinion van de volledigheid van de inboedel en/of de ontrafeling daarvan
     

Neem contact met ons op om uw zaak aan ons voor te leggen ten behoeve van een financieel onderzoek.

Nieuws