Aansprakelijkheid

Wanneer overschrijdt een bestuurder de vereiste zorgvuldigheid ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit? Heeft de bestuurder zijn taken naar behoren uitgevoerd?

De beleidsvrijheid van bestuurders is een groot goed in Nederland, maar tevens mag men verwachten dat een bestuurder redelijk en zorgvuldig handelt. Het is van belang dat bestuurders zich bewust zijn van de risico’s binnen hun aansprakelijkheid.

De Actio Pauliana en de Beklamel-norm zijn belangrijke juridische pijlers waarop bestuurdersaansprakelijkheid is gebaseerd. Maar ook als er geen sprake is van zelfverrijking of frauduleus handelen kan een bestuurder onzorgvuldig hebben gehandeld, zoals het geval was bij Ceteco en Vie d’Or.

Horatio Assurance Group heeft speciaal voor bestuurdersaansprakelijkheid 10 punten ontwikkeld waar de bestuurder de grenzen van de zorgvuldigheid bereikt. De beleidsvrijheid van de bestuurder versus risicomanagement en het houden van de controle vormen hierbij een belangrijke afweging.
 

Wilt u in gesprek gaan over uw aansprakelijkheid als bestuurder?
Horatio Assurance Group staat voor u klaar om u te adviseren en begeleiden.


Meer lezen? Publicaties rondom dit onderwerp:

“Wanneer overschrijdt de bestuurder de vereiste zorgvuldigheid ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit?” E.H. Horlings, geplaatst in FIP Juni / Juli 2011.

Download deel 1 van het artikel
Download deel 2 van het artikel

Nieuws