Gerechtelijk deskundigen

Horatio Assurance Group treedt op als gerechtelijk deskundige bij schadebegrotingen. In meerdere gevallen stonden wij in deze hoedanigheid voor het Hof Den Haag en de Raad van State. Hieronder vindt u een overzicht van enkele gevallen waaraan wij een bijdrage hebben kunnen leveren.

  • Zelfstandig ondernemer

Een ondernemer (huurder) is in conflict met de eigenaar van zijn winkelpand wegens de slechte staat van onderhoud aan de luifel. Het herstel blijft uit, en de uitstraling van de winkel is zodanig dat er sprake is van omzetdaling. De Rechtbank benoemt Horatio Assurance Group tot het uitbrengen van een gerechtelijk deskundig advies. Dit advies werd door de Rechtbank overgenomen.

  • Dumeco / Loman Agro

De zaak Dumeco / Loman Agro nam aanvang wegens een wanprestatie in 1990, en krijgt 20 jaar later een slot. In 2010 is er definitief een einde aan de zaak gekomen. Horatio Assurance Group adviseert samen met deskundigen uit de vleesindustrie als gerechtelijk deskundigen. De rechtbank neemt het advies over.

Nieuws