Over Horatio

Horatio Assurance Group is een gedreven organisatie met een grote bron aan kennis. Onze accountants, onderzoekers en mediators beginnen waar het afleggen van verantwoording overgaat in actief ondernemen. Waar volgzaamheid verandert in dynamiek.

Horatio Assurance Group combineert toekomstgericht en oplossingsgericht denken, en staat zo voor een onafhankelijke en goed onderlegde begeleiding van uw onderneming. Horatio begint waar de gewone accountant ophoudt.
 

"Horatio Assurance Group: vriend en realist."
 

Diensten

De diensten van Horatio Assurance Group bestaan uit het waarderen van aandelen, het begroten van schade, het uitvoeren van forensisch onderzoek bij faillissement, bedrijfsmediation en business audits. Dit zijn de opdrachten waarin wij ons thuis voelen.

Door onze jarenlange ervaring in schadebegroting en financieel-juridisch onderzoek heeft Horatio Assurance Group een brede juridische basis opgebouwd, die schittert naast onze financiële know-how. Als een van de weinige financiële dienstverleners is Horatio daarom in staat schade- en forensische rapporten in een juridisch kader plaatsen en uw onderneming ook op dit vlak bij te staan.

Schakel ons ook in bij de (ver)koop van een onderneming. Horatio Assurance Group waardeert uw bedrijf op basis van de marktwaarde, zonder de toegevoegde waarde van de onderneming en de daarin gelegen risico’s uit het oog te verliezen.
 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening.
Een gesprek aanvragen bij Horatio Assurance Group? De eerste kennismaking is vrij van kosten.

Nieuws