Faillissement

De bij faillissement opgestelde financiële verantwoording biedt zelden het vereiste inzicht om belangrijke vragen te kunnen beantwoorden. Daarom brengt Horatio Assurance Group de oorzaken van het faillissement in kaart, door verband te leggen tussen het gevoerde beleid van de bestuurder en de financiële verslaglegging van de vennootschap.

Voorbeelden van de door ons aan onderzoek onderworpen vragen zijn:

  • Zijn er paulianeuze transacties verricht?
  • Is de Beklamel-norm overschreden?
  • Heeft de bestuurder voldoende zorgvuldigheid betracht ten aanzien van liquiditeit en solvabiliteit?
  • Liggen de oneigenlijke redenen aan het faillissement ten grondslag?
  • Is er wel sprake van betalingsonmacht?
     

Actiepunten

Horatio Assurance Group heeft speciaal voor het in kaart brengen van faillissementen 10 punten ontwikkeld waarmee kan worden bepaald hoe de onderneming ervoor staat met betrekking tot de ondergang. Met een kritisch oog wordt gekeken naar strategie, beleid, risicomanagement, investeringen, overnames en financiering. Wie of wat leidt de onderneming naar het faillissement? Heeft de organisatie wel controle?
 

Staat uw bedrijf voor een faillissement?
Schroom niet om contact op te nemen met Horatio Assurance Group om de mogelijkheden te bespreken.

Nieuws