Accountantscontrole: nuttig of nodig?

13 december 2022
vrouw met bril horatio

Accountantsverklaring

Horatio ziet zich als onderdeel van het maatschappelijk verkeer. Met een grote verantwoording als het gaat om het afgeven van een accountantsverklaring bij de jaarrekening. Daarbij hechten we veel waarde aan onze medewerkers die niet alleen de cijfers kunnen doorgronden maar ook zicht hebben op de bestuurlijke kijk en visie van de met governance belaste personen.

Ons uitgangspunt is dat controle nodig is omdàt het nuttig is. Niet alleen vanwege de preventieve werking, maar ook om vast te stellen of de kwaliteit van de administratieve organisatie, de interne controle en de financiële verslaglegging voldoen aan de eisen van verantwoord besturen van de onderneming. De bestuurlijke kijk en visie op integriteit en duurzaamheid zijn daar ook onderdeel van.

Horatio is niet slechts toeschouwer. Wij gebruiken een toneelkijker om scherp waar te nemen. Met oog voor de essentiële beslissingen die genomen worden op basis van de jaarcijfers. Inclusief aspecten als waardecreatie en compliance in de ruimste zin van het woord.

Zo maken we van accountantscontrole als noodzakelijk kwaad een nuttig instrument in de beheersing van de onderneming. Wij noemen dat ROA, return on accountancy: de kosten van de controle verdienen zich meer dan terug in de toegenomen efficiency en waardecreatie binnen de onderneming.

 

Voor de advertentie in het FD van 13 december 'Accountantscontrole: nuttig of nodig?' kunt u hier klikken.