Kosten bedwingen

Kosten nemen nog steeds toe. De doorberekening daarvan in de prijzen staat al jaren onder druk als gevolg van internationale concurrentie. Crisissen volgen elkaar op, elk met een andere naam maar met steeds hetzelfde resultaat: de plotselinge terugval in omzet herstelt zich maar langzaam. Aan faillissementen is er geen tekort.

Er is een toenemende mate van onzekerheid bij bedrijven omtrent de stijgende kosten. Komt er een nieuwe dip, valt de euro echt, herstelt Amerika zich of niet? Wat gebeurt er met de dollar, slaagt de overheidsbezuiniging of volgt er weer een nieuwe energiecrisis? Komt er inflatie en nemen de kosten dan nog verder toe?
 

Actiepunten

Horatio Assurance Group ontwikkelde negen punten waarmee u als ondernemer de stijgende kosten kunt bedwingen. Deze punten zijn gebaseerd op een uitgebreide waardeanalyse, zowel van de kosten als van de onderneming in totaal.
 

Neem contact op met Horatio Assurance Group voor de mogelijkheden.

Nieuws