Aandelenwaardering

Aandelenwaardering

De waarde van een onderneming is van vele factoren afhankelijk. Horatio waardeert niet alleen de aandelen, maar adviseert ook over de factoren die de ontwikkeling van de waarde van de onderneming bepalen. Wij waardeerde o.a.de aandelen in een Lees meer

Schade begroten

Schade begroten

Onderzoeken naar de juistheid en rechtmatigheid van verantwoordingen en het vaststellen van de omvang van de schade als gevolg van wanprestatie, onrechtmatige daad, onteigening, rechtmatige overheidsdaad of bestuurdersaansprakelijkheid Lees meer

Financieel onderzoek

Financieel onderzoek

Over het algemeen richt deze activiteit zich op conflictsituaties. Zoals bijvoorbeeld het verstrekken van zekerheid bij de juistheid van een afrekening. Een (second) opinion bij een jaarrekening, maar ook de juistheid van een  Lees meer

Business Audit

Business Audit

Is uw bedrijfsmissie gebaseerd op technische faciliteiten of op de vraag uit de markt? Benadrukt uw strategie omzet of kosten? Werkt u aan optimale benutting van de capaciteit of laat u zich dirigeren door de wensen van de klant? De Business Audit vertrekt vanuit Lees meer

Accountant

Accountant

De resultaten van een bedrijf zijn afhankelijk van een reeks van samenhangende factoren. Vaste en variabele, interne en en externe, vaak aan het zicht onttrokken. Elke factor heeft een enorme impact op de de vooruitgang, ontwikkeling en Lees meer

De Flexwet en personeel?

De Flexwet en personeel?

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (de Flexwet) in werking getreden. De bedoeling van deze wet is het versterken van de rechtspositie van flexwerkers, zodat deze eerder een vast contract krijgen. Heeft u vragen over de strenge regelgeving die Lees meer

Mediation

Mediation

Partijen die samen via mediation naar een oplossing zoeken, kunnen een resultaat bereiken dat beter past en waarschijnlijk ook veel meer te bieden heeft dan een oplossing via juridische weg. Bij mediation draait het om probleemoplossend Lees meer