Conflict over de waarde van het aandeel? De jaarrekening? ....

18 mei 2021
Conflict waarde aandeel

CONFLICT OVER DE WAARDE VAN HET AANDEEL? DE JAARREKENING? DE GELEDEN SCHADE? HET DIVIDEND? HET FAILLISSEMENT? OF IN DE KNEL MET DE NOW?

Is er te veel betaald voor de aandelen of juist te weinig ontvangen? En welke rol speelde de betrouwbaarheid van de jaarrekening daarin? Was er wellicht sprake van misleiding? Zijn er gelden weggesluisd voorafgaand aan het faillissement? Sluit de gepresenteerde schade aan op de resultaten van de onderneming en is er een causaal verband met de schadeveroorzakende ingreep? Hoe weerlegt u onterechte beschuldigingen over financieel (wan)beleid? Was de dividenduitkering wel terecht? Dreigt bestuurdersaansprakelijkheid? Hoeveel bedraagt de goodwill en waarom? Hoe leg ik verantwoording af over de ontvangen NOW-gelden?

Op basis van onze ervaring en kennis van zaken wordt Horatio regelmatig ingeschakeld om de kluwen te ontwarren en betrokkenen (gerechtelijk) bij te staan en te adviseren. Wat de casus ook is, wij helpen u bij het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen, en meer. Dus bel met Eppo Horlings en ontdek waar accountancy verder gaat dan afvinken en decharge.

 

Voor de advertentie in het FD 'Conflict over de.....' kunt u hier klikken.