Gezocht: ondernemingen met een purpose die géén accountant zoeken

19 oktober 2020
Ondernemingen met een purpose

Horatio bestaat uit een team van finance professionals dat al twintig jaar de accountancy breed uitdraagt. Onze overtuiging is dat cijfers moeten kloppen. Dit is de basis voor Horatio’s accountantscontrole, (bijzondere) onderzoeken en adviezen. Daarbij zijn onze uitgangspunten:

  • In Aandelenwaardering/Business Valuation: de (lange) voorgeschiedenis van de onderneming en mogelijk aanwezige significante veranderingen in de onderneming en haar markt, recent en in de toekomst.
  • In Faillissementsonderzoek/Default Analysis: mismanagement, fraude of bestuurdersaansprakelijkheid.
  • In Gerechtelijke Bijstand/Litigation Support: schade als gevolg van (on)rechtmatig handelen dan wel wanprestatie.
  • In Jaarverslaggeving/External Reporting: de invloed van de jaarrekening op beslissingen die gebruikers daarvan nemen.
  • In Accountantscontrole/Audit & Assurance: alle facetten van de door Horatio beheerste deskundigheden.

Ons totaal is meer dan de som der delen. Dus trek de stoute schoenen aan en bel Eppo Horlings om kennis te maken.


* Purpose is méér dan een doel op zich, het is de basis voor groei. Vraag naar onze paper Return on Purpose: een nieuw paradigma als basis voor duurzaam ondernemen en financieren. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Voor de advertentie in het FD van 20 oktober 'Gezocht: ondernemingen met een purpose die geen accountant zoeken'.kunt u hier klikken.