Peter van Haeften

Peter van Haeften (1963) studeerde in 1986 af als registeraccountant, en ging aan de slag bij de internationale controlepraktijk Moret Ernst & Young. Nadat hij zeven jaar als controller heeft gewerkt bij een logistiek dienstverlener, deed hij zijn herintrede in de accountancy. Hij ging aan de slag voor Horlings, Brouwer & Horlings.

Peter van Haeften staat sinds 2008 ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.
 

Van alle markten thuis

“In mijn jaren als accountant heb ik aan talrijke schadezaken gewerkt, en veel verschillende bedrijven en hun jaarrekeningen geanalyseerd. Dit heeft voor een enorme verdieping van mijn reguliere accountancywerkzaamheden gezorgd. Daardoor ben ik nu beter in staat om te analyseren en te kijken waar de knelpunten zitten, en derhalve de ondernemer ook te kunnen adviseren. Mijn werk als accountant heeft dan ook raakvlakken met business advisory. Met name voor onderwerpen als toegevoegde waarde, rendement, financieren en investeren.


“Wij houden van ondernemers met ideeën.”
 

Aangezien ik ook als controller intern bij bedrijven heb gewerkt, ben ik goed bekend met de grillen en problematiek van de administratieve verplichtingen van ondernemers. Ondernemers moeten hun ambitie kwijt kunnen in hun administratie. Veel ondernemers gaan vandaag linksaf, maar willen morgen rechtsaf. De administratie moet dat kunnen volgen, ondersteunen en de consequenties daarvan kunnen dragen. Daarom ben ik nauw betrokken bij het opstellen van de administratie van mijn klanten – van starters tot grote ondernemingen.”

Nieuws