Waardetraining voor ondernemers: Hoe nu verder?

Waardetraining voor ondernemers: Hoe nu verder?

06-09-2010
·         Uw eigen belang vereist dat u niet alleen bezig bent met het maken van winst maar ook met het creëren van waarde.
·         Waardeontwikkeling wordt bepaald door de markt, uw kostprijs en uw activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Sturen op  
    winst is daarbij niet weg te denken.
·         Waardecreatie kan niet los gezien worden van een onderneming die efficiënt en effectief met haar middelen omgaat.
·         Zodra winst overdraagbaar is ontstaat er waarde.
In de waardetraining komen de volgende vragen aan de orde:
Stuurt u optimaal op winst?
Op basis van het Horatio Enneagram wordt tezamen met u uw uitgangspuntpositie op weg naar waarde vastgesteld.
Per onderdeel wordt aangegeven hoe u op onderdelen verbeteringen kunt bereiken.
Stuurt u optimaal op waarde?
Aan de hand van het Horatio Enneagram wordt tezamen met u vastgesteld welke waardedrivers er in uw organisatie aanwezig zijn.
Hoe wordt waarde berekend?
Met behulp van pakkende voorbeelden worden u op eenvoudige wijze de basisprincipes van de huidige waarderingstheorieën uiteengezet. U wordt bekend met discounted value, kostenvoet en marktwaarde.
Stuurt u optimaal op winst en waarde? Zo ja, hoe nu verder?
Groeiscenario’s gaan een antwoord geven op deze vraag.
Horatio acht waardeontwikkeling in het MKB van groot belang. Maar al te vaak staat u er alleen voor en is de schutting om u heen hoog geworden. Horatio breekt deze schutting voor u af.  
De waardetraining beslaat één dag en vindt plaats in het World Trade Center te Amsterdam. De kosten bedragen € 795.- excl btw per persoon.
Voor het inschrijven neemt u contact op met J. Horlings

jhorlings@assurance.nl