Artikel 15% drempel bij nadeelcompensatie nu in de Eerste Kamer

Artikel 15% drempel bij nadeelcompensatie nu in de Eerste Kamer

30-01-2013

Het artikel in Overheid & Aansprakelijk van 2007: Een (on)billijke drempel bij het toekennen van nadeelcompensatie van Eppo Horlings RA. Ligt nu ter discussie in de Eersrte Kamer.

De brief van VNO NCW en MKB Nederland aan minister Opstelten en de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de 15 % drempel kunt u hieronder downloaden.
 

Klik hier om het artikel te downloaden
 

Klik hier om de volledige brief te downloaden