Waar een klein kantoor groot in is

13 juli 2022
schaakpionnen

Rekenen. De feiten achter de rekensom maken de rekensom compleet. Feiten waarbij het gaat om de waarde van betrouwbare informatie. Bij aandelenwaardering, schade als gevolg van (on)rechtmatig handelen bij contractbreuk, misleiding in de jaarrekening, verantwoording van de subsidie en… fraude.

Rekensommen als sluitstuk bij de logica achter de besluitvorming. Is er redelijk gehandeld? Had de schade beperkt kunnen worden? Sluiten de prognoses bij de aandelenwaardering aan op de jaarrekening? Staat de onderneming er slecht voor? Of hoe staat het met de kostprijs? Is het product niet veel te duur? Waar komt de winst vandaan? Is de subsidie niet alleen rechtmatig maar ook doelmatig besteed? 

Waar Horatio bij kan helpen

Horatio boogt op een lange lijst van toonaangevende onderzoeken. Zij betracht daarbij professionaliteit, objectiviteit, zorgvuldigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en vakbekwaamheid. Zij blinkt uit in transparantie en in duidelijkheid in haar rapportering. Weegt nadrukkelijk het doel van het onderzoek in relatie tot de belangen van de daarbij betrokkenen. Het proportionaliteits-, subsidiariteits- en fair play-beginsel zijn uitgangspunten bij het aanvaarden van de opdracht.

Heeft u een probleem? Bel dan met Eppo Horlings en ontdek waar accountancy verder gaat dan afvinken en decharge: Horatio’s Rekenkamer begint namelijk waar de controlerend accountant ophoudt.

Horatio’s Rekenkamer vormt tezamen met Horatio Accountancy en Horatio Audit & Assurance de Horatio Assurance Group. De bijdrage die Horatio levert aan Overheid en Bedrijfsleven bestaat uit het geven van meer zekerheid (assurance) bij het nemen van beslissingen.

Voor de advertentie van 19 juli in het FD kunt u hier klikken.