De onafhankelijke accountant? Die bestaat niet.

16 november 2021
kogel

De onafhankelijke accountant? Die bestaat niet. 

Want sinds de Wet op de Registeraccount uit 1968 worden accountants in feite geleid door de politiek. Om er in 2006 nog een schepje bovenop te doen met de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. De wetgever kaapte met haar regelgeving de autonomie van de accountant door een schijn van accreditatie. Wijlen prof. dr. Anton Heertje sloeg in dezen de spijker op zijn kop tijdens een college in 1968. “Weest u niet blij met deze wettelijke erkenning: u verwordt tot vinkjeszetter.” Profetische woorden.

De accountant zit gevangen in de dwangbuis van de politiek, zogenaamd om fraude tegen te gaan. Maar de meeste mensen deugen, ook accountants. De misslagen in het beroep zijn fractioneel ten opzichte van het totaal aantal verklaringen dat wordt afgegeven. We moeten terug naar de menselijke maat van het vertrouwen, ver weg van een autoritaire, politiek-gestuurde ontwikkeling. Hoe dan? Bestraf uitsluitend de excessen, schaf controle op de controle af. Openbare accountants moeten zich hergroeperen en onafhankelijk opereren, ook ten opzichte van de politiek en geen mega eigen belangen dienen. Permanente bijscholing na het afstuderen met verdere examens gericht op een brede maatschappelijke participatie creëert gelijke kansen in de markt voor elke afgestudeerde registeraccountant.

Meer weten of verder praten? Bel met Eppo Horlings voor de menselijke maat, en ontdek waar accountancy verder gaat dan afvinken en decharge.

Voor de advertentie in het FD van 16 november kunt u hier klikken.