'Business Audit', wat vindt u niet terug in de gecontroleerde cijfers?

24 augustus 2021
Business Audit

Accountantscontrole wordt vaak gezien als noodzakelijk kwaad waarmee u voldoet aan de wettelijke vereisten: de jaarrekening. Die gaat bovendien nog over het verleden ook. Interessanter is natuurlijk het toekomstige bedrijfs­resultaat. Dat wordt bepaald door een reeks vaste en variabele, interne en externe factoren. En juist díe komen in de jaarrekening helemaal niet aan de orde. Ondanks het feit dat elke factor een fundamentele impact kan hebben op de vooruitgang, ontwikkeling en het uiteindelijke resultaat van uw onderneming.

Neem het belangrijkste kapitaal van de onderneming dat niet op de balans staat: de mensen. Met name in het (doorgroeiende) MKB weet de financieel- administratieve topfunctionaris vaak niet welke informatie de commerciële/ technische topfunctionaris nodig heeft, terwijl deze laatste vaak weer niet weet welke financiële informatie voorhanden is. Het zichtbaar maken van deze informatie en de discussie daarover tussen finance, techniek en commercie is onontbeerlijk voor het nemen van beslissingen met het oog op groei en toekomst. Om daar scherp zicht op te krijgen is er de Horatio Business Audit.*

Een unieke methodiek die ondernemen en resultaat in perfecte harmonie brengt. De Business Audit is gericht op de toekomst en creëert een heldere belofte: meer winst, beter zicht op de toekomst. Dus geef de toekomst een kans en bel met Horatio om te ontdekken waar accountancy verder gaat dan afvinken en decharge.

* U kunt kiezen: de Horatio Business Audit is als losse module verkrijgbaar, of in combinatie met externe accountantscontrole (Financial Audit).

 

Voor de advertentie van dinsdag 24 augustus in het FD 'Business Audit', wat vindt u niet terug in de gecontroleerde cijfers? kunt u hier klikken.