'Wat vindt u niet terug in de gecontroleerde cijfers?'

21 september 2021
'Wat vindt u niet terug in de gecontroleerde cijfers?'

De markt is allesbepalend. Geen prettige gedachte voor mensen die consumentisme en de harde economische realiteit verafschuwen, waarbij de opbrengsten de kosten moeten dekken.

Voor ondernemers is de markt echter de alledaagse keiharde werkelijkheid. De klant en zijn gedrag staan voorop. Winkels lopen leeg, internet floreert. Met een muisklik is de hele wereld binnen het bereik van de klant gekomen.

Overleven in deze woelige dynamiek vraagt van ondernemers stuurkunst. Dat kan alleen op basis van de juiste informatie en met het besef dat de toegevoegde waarde van de onderneming bepalend is voor haar waarde, haar groei en haar winst. Kortom: haar toekomst.

Is de controle door de accountant daarin een ‘noodzakelijk kwaad’ waarmee u voldoet aan de wettelijke vereisten, of draagt die juist bij aan de waardestijging en het voortbestaan van de onderneming?

Horatio loodst u graag naar de toekomst die u voor ogen heeft door de uitbreiding van haar accountantscontrole met de module Business Audit*. Een unieke methode die ondernemen en resultaat in de gewenste balans brengt. Gericht op de toekomst. Geheel vrijblijvend, tegen lage kosten en met een bewezen hoog rendement.

Dus bel met Eppo Horlings om te ontdekken waar accountancy verder gaat dan afvinken en decharge.

* U kunt kiezen: de Horatio Business Audit is als losse module verkrijgbaar, of in combinatie met externe accountantscontrole (Financial Audit).

Voor de advertentie van 21 september in het FD 'Wat vindt u niet terug in de gecontroleerde cijfers?' kunt u hier klikken.

Eppo Horlings, registeraccountant en financieel specialist
Eppo Horlings,
registeraccountant en
financieel specialist