Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U en de andere partij gaan samen met een onafhankelijke bemiddelaar op zoek naar de oplossing voor het probleem. Deze oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

De mediator is gespecialiseerd in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet en heeft geen persoonlijk belang bij de uitkomst. U kunt erop vertrouwen dat de mediator een onafhankelijke positie bekleedt, en de partijen naar een oplossing zal begeleiden die voor beiden aanvaardbaar is.
 

Naar de rechter? Eerst business mediation

Heeft u een probleem met een persoon of organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Daarnaast heeft mediation ook een aantal andere voordelen:

  • Een sneller proces
  • Goedkoper dan een juridische procedure
  • Beide partijen krijgen evenredig inspraak
  • Een oplossingsgerichte aanpak
  • U heeft zelf de oplossing in handen, en krijgt daar deskundige hulp bij
  • In meer dan de helft van de gevallen zorgt mediation voor een (gedeeltelijke) oplossing
     

Bindende afspraken

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Daarbij dient iedere deelnemer vertrouwelijk om te gaan met de inhoud van de onderhandelingen. De gemaakte afspraken worden op papier gezet in een overeenkomst.
 

Overweegt u mediation in te schakelen?
Neem contact op met Horatio Assurance Group om uw zaak aan ons voor te leggen.

Nieuws