Enno van der Schans

Na het gymnasium voltooide Enno van der Schans (1974) de studie geologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens rondde hij in 1999 het intensieve doctoraalprogramma bedrijfskunde aan Universiteit Nyenrode eveneens met goed gevolg af. Na een aantal jaar als financieel / logistiek manager in de ICT maakte Enno in 2003 de overstap naar de adviesgroep van het accountantskantoor Horlings, Brouwer & Horlings.


“Onze toegevoegde waarde ligt in het communicatieproces.”
 

Daar hield Enno’s ontwikkeling niet op. In 2005 behaalde hij zijn postdoctorale diploma als Business Valuator aan de internationale Business School van de Erasmus Universiteit. Dat werd opgevolgd met een diploma in 2008 voor de opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit van Leiden. Binnen Horatio is Enno als senior adviseur een van de ervaren specialisten op het gebied van bedrijfswaarderingen en financiële schadeclaims.

Wat als?

“Het interessante aan mijn vakgebied vind ik het raakvlak tussen de bedrijfswaarderingen en schadeclaims. Hoe zou een bedrijf zich hebben ontwikkeld als iets wel of niet was gebeurd? Een dergelijke problematiek zie je bijvoorbeeld bij onteigeningen; wanneer een stuk braakliggend bedrijfsterrein waarop een ondernemer een bedrijfsuitbreiding had gepland, wordt onteigend.

Het gaat dan niet om de vergoeding van de grondprijs, maar ook om het vergoeden van de gemiste winsten die zouden zijn voortgekomen uit deze bedrijfsuitbreiding. In zo’n situatie gaan we verder dan rekenwerk op basis van historische cijfers.

Zo kijken we bijvoorbeeld in hoeverre deze uitbreiding een rationele stap zou zijn geweest, in bedrijfseconomische zin. We houden rekening met zaken als de marktsituatie, vergunningen, de omvang van de investering, het bedrijfsrisico en de beoogde tijd voor het traject. Daarnaast beoordelen we het rendement van eventuele alternatieve investeringsmogelijkheden.


“Horatio spreekt de taal van alle betrokken en belanghebbende partijen.”
 

Blijven communiceren

Deze elementen spelen ook een belangrijke rol als we ondernemers begeleiden bij overnames, het nemen van strategische bedrijfsbeslissingen of het verkrijgen van financieringen. Het is de kracht van Horatio Assurance Group dat we een goed beeld hebben van hoe ondernemers, overheden, advocaten, rechters en banken tegen financiële zaken aan kijken. Dat loopt nog weleens uiteen, zodat goede communicatie tussen deze partijen van essentieel belang is.”

Nieuws