De Flexwet en personeel?

De Flexwet en personeel?

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (de Flexwet) in werking getreden. De bedoeling van deze wet is het versterken van de rechtspositie van flexwerkers, zodat deze eerder een vast contract krijgen.

Heeft u vragen over de strenge regelgeving die vaak onbekend is maar die u wel moet naleven, zoals bijvoorbeeld twee jaar lang loon doorbetalen of het ontslagverbod tijdens ziekte? Heeft u een probleem met een werknemer of de opbouw van een verzuimdossier?

 

Hulp bij uitvoering Flexwet

Het opbouwen van een goed personeelsdossier is essentieel. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van functioneringsgesprekken en opvolgen geven aan deze gesprekken. Vaak is dit lastig en kunnen er conflictsituaties ontstaan.

Horatio, onder leiding van Joost Horlings helpt ondernemers bij de uitvoering van de Flexwet en begeleidt bij het opbouwen en afhandelen van personeelsdossiers en ziekteverzuim.

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 75,- per werknemer per jaar.

Bekijk hier het interview van Joost Horlings bij het programma Business Class, waarin hij vertelt over 'Ondernemen en Personeel.'

Neem vrijblijvend contact op