Accountant

Accountant

Onze accountants neemt de wet als uitgangspunt. zij heeben geen interesse in de emoties van de belanghebbenden bij de onderneming. En de wet geeft voldoende duidelijkheid om zich onafhankelijk te voelen ten opzichte van wie dan ook. Zijn verantwoordelijkheid is groot. Want als geen ander kan hij cijfers lezen zonder er een direct belang bij te hebben. De accountant is in aantal ver in de minderheid ten opzichte van non-financials in het maatschappelijk verkeer. Bijna altijd moet hij vechten tegen een meerderheid. Veel advocaten, rechters, ingenieurs, technici etc. zijn wars van cijfers. Het vak rekenen in het onderwijs is tot en met vandaag niet geliefd. Maar een ding is zeker, het is de wet die tussen mensen staat, waar en in welke hoedanigheid ook. En wat zegt de wet als het om cijfers gaat.

 

Advies van ervaren accountants

Hij kijkt met een juridische blik naar de cijfers. De wet geeft hem ook aan waar het om gaat. En waar gaat het om? Veel schandalen waren voorkomen als de accountant met het wetboek in de hand afstand had genomen van de door het bestuur opgestelde jaarrekening.

Elke wet kent mazen. De Wet dekt de mazen door aan te geven welke grondbeginselen leidend zijn voor het opstellen van de jaarrekening. Onze accountants geven aan waarom en hoe in geval van mogelijke mazen in de wet er gerapporteerd dient te worden. Uitgangspunt is dat aangesloten wordt bij de grondbeginselen.

 

Neem direct contact op